k-townstudio.com

You are here: Home >  American Football Video

American Football Video

Wu Juan Rugby list of Chinese Olympic delegation

2022-07-02 00:44American Football Video
Summary: List of Chinese Olympic delegationsProject: football team leader: Chen yingbiao (Part-time) deputy team leader: Wang Shu Coach: mackintosh Ewan, Lu Zhuan, Zhang zhehao, Kara Fuke, Xu Yiguan female ath
List of Chinese Olympic delegations
Project: football team leader: Chen yingbiao (Part-time) deputy team leader: Wang Shu Coach: mackWu Juan Rugby  list of Chinese Olympic delegationintosh Ewan, Lu Zhuan, Zhang zhehao, Kara Fuke, Xu Yiguan female athletes: Chen Keyi, Yang Min, Tang Minglin, Xu Xiaoyan, Yang Feifei, Wang Wanyu, Liu Xiaoqian, Gu Yaoyao, Yu Xiaoming, Yan Meiling, Ruan HongtingAre there Anhui people in Tokyo 2021 Olympic Games
Eight athletes from Anhui participated in the Tokyo Olympic Games. They are Wang Chunyu (women's 800 meters), Wang Xiaojing (women's UFO), LAN Minghao (men's epee team), Wu Juan (women's football), Li Haonan (men's 3-person basketball), Li Yuting (women's 4*100 meter relay), Lu Xiuzhi (women's 20 km race walking), Li Huiru (womenWu Juan Rugby  list of Chinese Olympic delegation's rowing)What is the list of Chinese sports delegation in Tokyo Olympic Games
Project: football team leader: Chen yingbiao (Part-time) deputy team leader: Wang Shu Coach: mackintosh Ewan, Lu Zhuan, Zhang zhehao, Wu Juan Rugby  list of Chinese Olympic delegationKara Fuke, Xu Yiguan female athletes: Chen Keyi, Yang Min, Tang Minglin, Xu Xiaoyan, Yang Feifei, Wang Wanyu, Liu Xiaoqian, Gu Yaoyao, Yu Xiaoming, Yan Meiling, Ruan Hongting
Wu Juan Rugby list of Chinese Olympic delegation

Post a comment

Comment List